Energie transitie

Klimaatbeleid

 

Het Nederlandse, Europese en mondiale klimaatbeleid betekent fundamentele verandering. Voor een invulling van de verduurzaming van Nederland wordt van iedere gemeente o.a. een transitie visie over warmte verwacht. Hierin geven gemeenten aan wat er binnen hun gemeente aan alternatieven liggen voor het gebruik van aardgas. Er moet worden aangegeven welke wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden en op welke manier. In het energieakkoord is vastgelegd dat gemeenten uiterlijk eind 2021 hun visie voor deze transitie hebben vastgesteld met daarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd.

Verduurzamings- en energie transitie trajecten zijn vaak  lang lopende projecten. GSC Duurzaam Advies is een advies-en managementbureau, die u kan begeleiden, adviseren en/ of  uit handen kan nemen van verduurzamingsprojecten met oog op klimaatbeleid. U kunt hierbij denken aan gemeentelijke of regionale hulp bij samenwerken, exploitatie, schrijven van verduurzamingsplannen of -rapporten etc.

 

Transitie visie warmte

 Een transitie visie warmte geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gemeente?
  • Welke oplossingen zijn er per wijk om deze aardgasvrij te maken?
  • Wat is een goed moment om deze alternatieven toe te passen?

Hierin geven de gemeenten aan wat er binnen hun gemeente aan alternatieven liggen voor het gebruik van aardgas. Er moet worden aangegeven welke wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden en op welke manier. In het energieakkoord is vastgelegd dat gemeenten uiterlijk eind 2021 hun visie voor deze transitie hebben vastgesteld met daarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd.

 

Regionale energiestrategie

 

Een transitie visie warmte is in feite een gedetailleerde uitwerking van de regionale energiestrategie (RES). 

 

De transitievisie warmte richt zich op zowel het lokale- als het provinciale niveau. Hierin worden de duurzame energiebronnen  binnen de regio en andere (rest)warmtebronnen in beeld gebracht  Vraag en aanbod wordt en wordt op elkaar afgestemd.Binnen de nog vast te stellen energieregio’s (30) stellen gemeenten de RES op samen met:

  • Provincies
  • Waterschappen
  • Netbeheerders 
  • Maatschappelijke partijen

 

Er volgt een uitvoeringsplan op wijkniveau. Hierin is vastgelegd wat de toekomstige energie- en warmtevoorziening voor de desbetreffende wijk/ buurt gaat worden.

 

De gemeentelijke transitie visie warmte en de inzet voor de RES kunnen tegelijkertijd ontwikkeld worden, wanneer dit onderling goed wordt afgestemd. De verdeling en de ruimtelijke inpassing van de bronnen en infrastructuur wordt vastgelegd in de provinciale- en gemeentelijke omgevingsvisies. 

 

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?      

 


 

Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website